BTF Finland   >  Tilintarkastukset
Uutiset

Asiantuntijapalveluita tarjoavan yhtiön osakkeen arvo

Asiantuntijapalveluita tarjoavan yhtiön osakkeen arvo A oli vuonna 2009 ostanut 13 asianajotoimintaa harjoittavan B Oy:n osaketta kauppahinnoilla, jotka olivat vastanneet osakassopimuksessa niin sanotun naken in naken ut -periaatteen mukaisesti sovittua osakkeiden tasearvoa. Osakkeista 11 oli ostettu B Oy:ltä ja kaksi yhtiön osakkaana olleilta asianajajilta. Osakekauppojen jälkeen A oli omistanut yhtiön sadasta osakkeesta 13. Kaksi muuta osakasta olivat omistaneet yhtiön osakkeista kumpikin 42, ja kolme osaketta oli yhtiön itsensä hallussa.

Lue lisää

Uutta oikeuskäytäntöä.

Isännöinnistä maksettua korvausta ei pidetty palkkana.

Lue lisää

TILINTARKASTUKSET

Tehokkuutta tilintarkastukseen

Tilintarkastuksemme perustuu aina toimeksiantajamme liiketoiminnan ja liiketoimintaympäristön ymmärtämiseen. Tarkastustyömme lähtökohtana on liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistaminen, ja niiden perusteella laadittavan tarkastussuunnitelman mukainen laadukas ja kustannustehokas tilintarkastus.
Olemme keskittyneet pienten ja keskisuurten yritysten ja yhteisöjen tilintarkastuksiin. Vuosikymmenien aikana saavutetun kokemuksen ja ammattitaidon sekä nykyaikaisten tarkastusmenetelmiemme avulla pystymme tuottamaan hyödyllistä lisäarvoa toimeksiantajiemme liiketoiminnalle säästyneinä kustannuksina, lisääntyneinä tuottoina tai pienentyneenä riskinä.

Tilintarkastuspalvelumme

  • Tilintarkastukset
  • Erityistilintarkastukset
  • Due Diligence -tarkastukset
  • Muut lakisääteiset tilintarkastajan lausunnot ja todistukset