BTF Finland   >  Taloushallinnon palvelut
Uutiset

Asiantuntijapalveluita tarjoavan yhtiön osakkeen arvo

Asiantuntijapalveluita tarjoavan yhtiön osakkeen arvo A oli vuonna 2009 ostanut 13 asianajotoimintaa harjoittavan B Oy:n osaketta kauppahinnoilla, jotka olivat vastanneet osakassopimuksessa niin sanotun naken in naken ut -periaatteen mukaisesti sovittua osakkeiden tasearvoa. Osakkeista 11 oli ostettu B Oy:ltä ja kaksi yhtiön osakkaana olleilta asianajajilta. Osakekauppojen jälkeen A oli omistanut yhtiön sadasta osakkeesta 13. Kaksi muuta osakasta olivat omistaneet yhtiön osakkeista kumpikin 42, ja kolme osaketta oli yhtiön itsensä hallussa.

Lue lisää

Uutta oikeuskäytäntöä.

Isännöinnistä maksettua korvausta ei pidetty palkkana.

Lue lisää

Taloushallinnon palvelut

Kirjanpidot

Osakirjanpidot, pääkirjanpito sekä tilinpäätökset

Taloudellisesti kannattavan toiminnan tueksi tarvitaan reaaliaikaisia  ja luotettavia raportteja, joissa on mukana kuukausittaiset merkittävät jaksotukset. Perinteisen taloushallinto-ohjelman lisäksi voimme toteuttaa kirjanpitonne sähköisessä ympäristössä, jolloin liiketapahtumia voidaan kirjata samaan tietokantaan ajasta ja paikasta riippumatta. Vastaavasti raportit on mahdollista tulostaa selaimelle mistä päin maailma tahansa.
Palvelemme Teitä toteuttamalla lakisääteisten perus- eli päivä- ja pääkirjanpidon lisäksi tarvittaessa yrityksenne osakirjanpidot, kuten myyntilaskutuksen, osto- ja myyntireskontrat, palkanlaskennan, maksuliikenteen käsittäen palkanmaksun ja ostovelkojen maksun sekä viitesuoritusten käsittelyn.
Kirjausjaksoittain (kuukausittain tai viikkojaksotuksella) tuotamme sähköisesti tai perinteisesti paperitulosteina yrityksenne tarpeiden mukaiset raportit esim. päivä- ja pääkirjat, tuloslaskelmat ja taseet, osasto- ja kustannuspaikkaraportit, erilaiset budjettivertailut sekä graafiset taulukot.

Erillistilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen sekä välitilinpäätökset toteutamme nykyaikaisin menetelmin ja selkeässä muodossa. Tiliaktiiva on alun perin luonut ja jo kahden vuosikymmenen ajan ylläpitänyt Taloushallintoliiton hallituksen suosittamaa ja liiton jäsentoimistojen yleisesti soveltamaa laadukasta tasekirjamallia, sekä siihen sisältyviä tilinpäätöstä varmentavia tase-erittelyjä ja liitetietojen erittelyjä.

Palkanlaskenta

Suoritamme palkanlaskentanne laskentakausittain ilmoittamienne tietojen perusteella sovitussa aikataulussa. Lähetämme hyväksytyt nettopalkat pankkiin linjasiirtona maksatukseen. Teemme puolestanne sähköiset valvonta- ja vuosi-ilmoitukset viranomaisille ja vakuutusyhtiöille. Huolehdimme palkkahallintoa koskevan lainsäädännön tietojen päivittämisestä.

Verotus

Välillinen ja välitön verotus sekä niihin liittyvät viranomaisilmoitukset

Arvonlisäverotus
Kuukausikirjanpidon yhteydessä suoritamme arvonlisäverolaskennan. Raportoimme maksettavan arvonlisäveron määrän Teille sekä lähetämme valvontatiedot puolestanne viranomaisille. EU:n sisäkaupan tilastoilmoitusten tiedot saamme suoraan järjestelmästämme tallennettujen tietojen mukaisesti.

Tuloverotus
Verotettavan tulon kehitystä seuraamme säännöllisesti tilikauden aikana. Tällöin kykenemme neuvomaan yrityksen ja sen omistajien verotuksen suunnittelussa. Omistajien kannalta merkittäviin taloudellisiin kysymyksiin, kuten esim. pääomatulojen ja osinkojen määrän optimointiin voimme antaa arvokasta tietoa.

Sähköinen taloushallinto

Asiakkaamme voivat lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja talousohjausjärjestelmäämme osana taloushallinnon kokonaisjärjestelmää.

Myyntilaskujen käsittelyprosessi voi olla sähköisessä muodossa tilauksen/laskun kirjoittamisesta sen arkistointiin ja perintään asti.

Vastaavasti ostolaskujen sähköinen käsittely ja arkistointi voidaan toteuttaa joko verkkolaskujen tai skannattujen paperilaskujen perusteella. Ostolaskujen hyväksyntä ja maksatusprosessi tapahtuu tarvittaessa vaikkapa asiakkaan omalta työasemalta internet-yhteyden välityksellä.
Verkkopalkkojen käsittely kuuluu osana palkkakirjanpitojärjestelmämme tarjoamiin piirteisiin.