BTF Finland   >  Vero- ja asiantuntijapalvelut   >  Yritysjärjestelyt

Yritysjärjestelyt

Yritysten liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Yrityksen toiminnallisen rakenteen ja omistusrakenteen tulisi olla tarkoituksenmukainen kussakin tilanteessa. Tällöin saatetaan joutua tekemään erilaisia yritysjärjestelyjä, joiden avulla toiminta organisoidaan vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla sekä toiminnallisia että omistuksellisia vaatimuksia. Autamme yrityksiä ja yrittäjiä erilaisten yritysjärjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yritysjärjestelypalvelut:

  • yrityksen perustaminen
  • yhtiömuodon muutos
  • sulautuminen
  • jakautuminen
  • liiketoimintasiirto
  • osakevaihto
  • omien osakkeiden hankinta
  • osakeanti
  • yhtiön purkaminen
  • osakassopimukset