BTF Finland   >  Vero- ja asiantuntijapalvelut   >  Sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen on lukuisia vaihtoehtoja. Jokainen sukupolvenvaihdos on erilainen. Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa lahjana, lahjanluonteisena kauppana tai kauppana tai näiden yhdistelmänä. Joskus jatkaja löytyy perheestä tai suvusta joskus ulkopuolelta. Usein sukupolvenvaihdoksiin liitetään erilaisia yritysjärjestelyjä ja toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on varmistaa sukupolvenvaihdoksen onnistuminen sekä luopujan että jatkajan kannalta.

Sukupolvenvaihdospalvelut:

  • verokonsultointi
  • arvonmääritys
  • kauppa- ja lahjakirjat
  • yritysjärjestelyt
  • rahoituskonsultointi